10/06/2016

Tegevused

Kolme osapoole: lapse, vabatahtliku ja lapse-vanema/hooldaja vahel sõlmitakse üheks aastaks kirjalik leping, mida soovi korral ka pikendatakse.

Laps ja tugiisik kohtuvad kord nädalas 2-3 tundi, et üheskoos meeldivalt aega veeta. Praegused sõbrapaarid on koos käinud näiteks uisutamas, kohvikus, näitustel, ujumas ning osalenud ühis-üritustel: peod, ekskursioonid, laagrid, ühised meisterdamised.