09/06/2016

Meist

Liikmed: 
Aavo Kubja
Karel Paan
Triinu Loorents
Ulvi Nõmm
Sandra Kaldasaun
Helen Tomar
Kristi Reilent
Sirli Seeger
Maksimeljana Miranovitš.

Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Sooviga MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu liikmeks astuda esita vabas vormis avaldus vanemvendvaneode@gmail.com, info +372 5342 1463

Juhatus:
Triinu Loorents +372 5591 8652
Karel Paan +372 5669 0151
Sandra Kaldasaun +372 5663 5444

Ajalugu
1904 – algus USA-s

1997 – algus Eestis – Tartus

1998 – Tallinnas eestikeelne grupp

1999 – Tallinnas venekeelne grupp

2001 – Pärnus

2002 – MTÜ Vanem Vend Vanem Õde

Eesti Assotsiatsioon, mis ühendab kõiki VVVÕ keskusi ning kuulub rahvusvahelisse liikumisse Big Brothers Big Sisters International

2010 – projekti taaskäivitamine Pärnus

2011 – MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu asutamine

Eetilise tegutsemise põhimõtted

Lähtume oma tegevuses EV seadustest ja õigusaktidest, ÜRO laste õiguste konvensioonist, ÜRO inimõiguste deklaratsioonist ningVabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest (http://www.ngo.ee/eetikakoodeks). MTÜ juhtimine, liikmeskond ja tegevus on avatud, läbipaistev ja demokraatlik ning on kajastatud kodulehel. Kodulehel kajastame oma klientide (lapsed ja vabatahtlikud mentorid) lugusid ja fotosid vaid klientidega kooskõlastatult, ning lähtume Ajakirjanduse eetikakoodeksi punktidest 3.6, 4.7 ja 4.8 ning samasugust lugupidamist ootame oma kaasautoritelt ja ajakirjanikelt.