10/06/2016

Koolitus

Tugiisikute koolitus

Programmiga liitudes on tugiisikud kohustatud läbima koolituse ja edaspidi osalema igakuisel supervisioonil.

Eestis kasutusel olevad koolitusprogrammid, supervisioonide läbiviimise metoodika ja liikumise üldpõhimõtted on koostatud vastavalt rahvus-vahelistele standarditele ja on kooskõlastatud BBBS International standardkomisjoniga.